KIPL

KIPL

Katedra inženýrství pevných látek, FJFI, ČVUT v Praze

KIPL

Katedra inženýrství pevných látek, FJFI, ČVUT v Praze

SSCSSPM

Studentská vědecká konference fyziky pevných látek a materiálů (SSCSSPM –  Student Scientific Conference on Solid State Physics and Materials, do roku 2017 jako SSCSSP –  Student Scientific Conference on Solid State Physics), je každoročně pořádaná konference Katedrou inženýrství pevných látek a Katedrou materiálů se zaměřením na prezentace vědeckých výsledků studentů magisterského a doktorandského studia tematicky spadajících do široké škály oborů fyziky pevných látek a materiálů. Od roku 2024 byla tématicky rozšířená o tématický okruh fotoniky a změnila název na Studentská vědecká konference fyziky pevných látek, fotoniky a materiálů (S2PAM13)

Připravovaný ročník SSCSSPM-13 (2024)

–> S2PAM13 (2024)

Proběhlé ročníky SSCSSP(M)

cs_CZ